Higiena szkolna


Wszystko o wszawicy

Kleszcze - dlaczego groźne, profilaktyka ukąszeń !

Nadwaga i otyłość dzieci

 


Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019, poz. 1078) informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 736, ze zm.)

Więcej…
 


BIP
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Misja Przyroda
Nasza Szkoła
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pajacyk
OSP Skołyszyn