Baza szkoły„ Nasza Pani Bibliotekarka”

Nasza Pani Bibliotekarka
lepsza jest sto razy,
niż najlepsza na świecie lekarka.

Gdy Ci smutno jest i źle,
do biblioteki skieruj kroki swe.
Bo tam czeka na Ciebie Pani Bibliotekarka,
Najlepsza na całym świecie lekarka.

Zawsze pomoże nam w nieszczęściach
i się znajdziemy w pełni szczęścia.

Więc jeszcze raz mówię Ci kolego:
w bibliotece znajdziesz przyjaciela swego,
to znaczy Książkę, drogi mój kolego
i kogoś zawsze uśmiechniętego.


[wiersz napisany w latach osiemdziesiątych XX wieku,
przez uczennicę szkoły podstawowej w Skołyszynie]

Więcej…
 Zadaniem świetlicy szkolnej jako wewnętrznej instytucji wychowawczej jest wspomaganie i uzupełnianie pracy szkoły w zakresie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom zarówno przed, jaki i po zajęciach lekcyjnych aż do momentu odebrania ich przez rodziców, opiekunów lub godziny odjazdu autobusu.

Więcej…
 


PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Od kilku lat szkoła posiada nowocześnie i stylowo urządzoną pracownie artystyczną, która została założona w ramach projektu unijnego.

Więcej…
 


BIP
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Misja Przyroda
Nasza Szkoła
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pajacyk
OSP Skołyszyn