Ogłoszenie

Szanowni Rodzice i uczniowie Od 9 do 29 listopada 2020 r. następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania szkół poprzez przejście klas I-VIII na kształcenie na odległość.

Kształcenie na odległość odbywa się wg stałego podziału godzin za pośrednictwem platformy Classroom oraz dziennika elektronicznego.

 
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Nasza Szkoła
Misja Przyroda
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
BIP
OSP Skołyszyn
Jasielski Portal Informacyjny
Pajacyk