Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skołyszynie informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. następuje ograniczenie funkcjonowania szkoły poprzez przejście klas 4-8 na kształcenie zdalne.

Kształcenie na odległość w naszej szkole odbywa się wg stałego podziału godzin za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz platformy Meet, kontakty rodziców z nauczycielem czy wychowawcą odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Klasy 0-3 uczą się bez zmian w szkole, wg tygodniowego podziału godzin.
Świetlica dla klas 0-3 działa bez zmian.
Gminne przedszkole w Skołyszynie również pracuje bez zmian.

 
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Nasza Szkoła
Misja Przyroda
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
BIP
OSP Skołyszyn
Jasielski Portal Informacyjny
Pajacyk