Nowy projekt Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie została zaakceptowana jako koordynator nowego projektu Erasmus + w ramach akcji KA229 pt. „From local to global environmental awareness” (nr: 2020-1-PL01-KA229-081789_1), na realizację którego przyznano szkole 35040,00 EUR.

Ideą projektu jest uwrażliwienie uczniów na aktualne problemy ekologiczne występujące w środowisku lokalnym, a także dokonanie obserwacji pozwalających zauważyć, że problemy obserwowane lokalnie mają ogromny wpływ na otaczający nas świat jako całość oraz na nasze zdrowie i dobre samopoczucie, a także powodują zmiany klimatyczne. Partnerzy tego projektu chcą promować zrównoważone postawy ekologiczne oraz działania gospodarcze mające na celu zapewnienie porównywalnych lub lepszych warunków życia obecnym i przyszłym pokoleniom naszego społeczeństwa.

Celem projektu jest umożliwienie porównania problemów środowiskowych i rozwiązań stosowanych w jego ochronie występujących w różnych regionach geograficznych - z miejsc położonych nad brzegiem Morza Śródziemnego i Atlantyku, na wyspie, ale także z śródlądowych miast i wsi, które są reprezentowane przez partnerów projektu.

Projekt podzielony jest na sześć etapów dotyczących konkretnych problemów środowiskowych dogłębnie analizowanych w trakcie wizyt u konkretnego partnera:
1. Nadmierna eksploatacja środowiska - Rumunia
2. Czarna i zielona energia. Recykling i opakowania plastikowe - Polska
3. Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi (Morze Śródziemne) - Grecja
4. Niedobór wody i zanieczyszczenia turystyczne - Hiszpania
5. Tereny zielone i zanieczyszczenie wody (Ocean Atlantycki) - Portugalia
6. Produkcja, konsumpcja i marnowanie żywności - Turcja

Działania projektowe będą prowadzone w języku angielskim i będą obejmowały różnorodne zajęcia – udział w debatach, wizytach w instytucjach zajmujących się problemami środowiska obserwacjach zmian w naturze czy też akcjach uświadamiających znaczenie tych problemów. Poprzez udział w tych wydarzeniach i pracę nad realizacją projektu uczniowie rozwiną swoje umiejętności z przedmiotów technicznych, z uwzględnieniem informatycznych oraz będzie to też zachętą do nauki języka angielskiego i innych języków.

Projekt będzie realizowany z zachowaniem wszelkich wymagań i obostrzeń wynikających sytuacji związanej z COVID-19.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA229. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 
BIP
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Misja Przyroda
Nasza Szkoła
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pajacyk
OSP Skołyszyn