Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w dniu 1 września uczniów i rodziców klas I oraz oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Skołyszynie.

W dniu 1 września 2020r rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Godzina 9.00 - Spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:
Oddział "0a" - wychowawca Pani Lucyna Król - sala świetlicowa
Oddział "0b" - wychowawca Pani Ewelina Lipińska Chechelska - sala nr 10 SP
Klasa Ia - wychowawca Pani Jolanta Berkowicz - sala nr 14 SP
Klasa Ib - wychowawca Pani Marzena Rolak - sala nr 18 SP

Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych,
Jednemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.
1) Rodzic/opiekun zobowiązany jest stosować się do rygoru sanitarnego: zaopatrzenie w środki ochrony osobistej(maseczka zasłaniająca usta i nos), dezynfekcja rąk
2) Uczniowie i rodzic/opiekun wchodzą wejściem głównych do Szkoły Podstawowej.
3) Zachowują dystans społeczny - odległość min 1,5m od pracownika szkoły oraz innego ucznia lub rodzica,

W programie:
- spotkanie z wychowawcą klasy
- przekazanie ogólnych informacji na temat organizacji pracy szkoły i zasad obowiązujących w szkole

 
BIP
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Misja Przyroda
Nasza Szkoła
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pajacyk
OSP Skołyszyn