Erasmus+

Z dniem 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie przystępuje do realizacji dwuletniego projektu Erasmus + w ramach akcji KA229 pt. Healthy bodies! Healthy minds!

Zasadniczym celem projektu jest podnoszenie świadomości i wiedzy na temat sześciu wymiarów zdrowia: fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i środowiskowego Projekt przewiduje również nauczanie języka angielskiego, który jest językiem projektu. Będzie on realizowany poprzez wszechstronne działania ukierunkowane na:
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych wymiarów zdrowia
• promowanie zdrowego trybu życia,
• przezwyciężanie barier kulturowych i uprzedzeń,
• zachęcanie uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na język angielski i komunikację w tym języku,
• wzbogacenie wiedzy naukowej uczniów poprzez innowacyjne metody nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi cyfrowych,
• stosowanie narzędzi TIK w pracy,
• zwiększenie motywacji uczniów i nauczycieli w procesie uczenia się,
• poprawa efektywności edukacyjnej szkół partnerskich,
• nawiązanie przyjaźni międzynarodowych,
Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 29 730,00 Euro.

Główną ideą projektu jest zwiększenie wrażliwości uczniów na sprawy związane z dbałością o zdrowie własne i innych. Właśnie dlatego wszystkie szkoły partnerskie zamierzają podkreślić znaczenie wszystkich tych sześciu wymienionych wyżej wymiarów zdrowotnych. Ich celem jest poprawa wyników nauczania i zwiększenie koncentracji uczniów, pomagając im prowadzić zdrowy tryb życia. Projekt jest również innowacyjną koncepcją dla wszystkich sześciu szkół partnerskich mającą na celu także zachęcenie do nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na język angielski jako język projektu, a tym samym zwiększenie ich dalszych szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy.

Koordynatorem projektu jest Colegiul National de Informatica Spiru Haret z Suczawy w Rumunii. Pozostałe szkoły partnerskie pochodzą z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch.

Projekt jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Aby wziąć w nim udział należy pobrać, wydrukować i wypełnić ankietę rekrutacyjną oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Prawidłowo wypełnione dokumenty prosimy złożyć w sekretariacie szkoły do 14 września 2019 r.ANKIETA REKRUTACYJNA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Regulamin - Healthy Bodies^J Healthy Minds

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Healthy Bodies^J Healthy Minds
 
BIP
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Misja Przyroda
Nasza Szkoła
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pajacyk
OSP Skołyszyn