Nasza Szkoła PDF Drukuj Email

Projekt "Nasza Szkoła - opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej" realizowany był w okresie od stycznia 2007 do stycznia 2008 roku przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a współfinansowany z Europejskiego funduszu społecznego i budżetu państwa. Warunkiem przystąpienia do projektu było opracowanie "programu rozwoju szkoły na lata 2007 - 2013", który powinien zakładać działania odnoszące się do określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obszarów. Obszary te dotyczyły kwestii:

I. Zapewnienia uczniom możliwości Wyrównywania szans edukacyjnych.
II. Umożliwienia uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukacje i wybór ścieżki zawodowej.
III. Współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Celem projektu było efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich województw "Ściany Wschodniej". Z tego względu projekt "Nasza Szkoła" adresowany był do ponad 60 szkół z obszarów czterech województw Polski Wschodniej: województwo lubelskie - 30 szkół, województwo podlaskie -10 szkół, województwo podkarpackie - 10 szkół województwo świętokrzyskie - 10 szkół. projekt obejmował wsparcie finansowe oraz kompleksowe doradztwo i warsztaty przy opracowaniu programu szkoły; diagnozę szkoły i środowiska; warsztaty z zakresu planowania rozwoju szkoły; dotację w wysokości 110 tysięcy złotych na wdrożenie programu rozwoju szkoły.

Po przedłożeniu stosownej dokumentacji Komisja Kwalifikacyjna dokonała ostatecznej kwalifikacji szkół do realizowania projektu, na liście 60 zakwalifikowanych szkół znalazło sie również Gimnazjum w Skołyszynie. Okres wdrażania Programu Rozwoju Szkoły Gimnazjum w Skołyszynie realizowanego w ramach projektu to 15 czerwca 2007 do 31 grudnia 2008 roku.


Priorytety Programu Rozwoju Szkoły – Gimnazjum w Skołyszynie w poszczególnych obszarach wyznaczonych w projekcie:

Utworzenie Programu Rozwoju Szkoły poprzedzone zostało przeprowadzeniem diagnozy metodą SWOT zarówno wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, organu prowadzącego oraz stowarzyszeń, organizacji i lokalnych zakładów pracy. Analiza ta dotyczyła trzech obszarów wyznaczonych w projekcie, w ramach których wskazano następujące działania priorytetowe:

OBSZAR I

Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszanie dyspozycji między wsią a miastem).
Działania szkoły w tym obszarze:
- Zwiększenie liczby zajęć dodatkowych wyrównujące szanse edukacyjne uczniów.
- Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
- Organizowanie wyjazdów do ośrodków kultury.

OBSZAR II

Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Działania szkoły:
- Wprowadzenie w szkole dodatkowych zajęć praktycznych rozbudzających zainteresowania uczniów.
- Organizowanie wyjazdów na zajęcia otwarte.
- Ukierunkowanie i przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy.

OBSZAR III

Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.
Działania szkoły:
- Organizowanie imprez integracyjnych w środowisku lokalnym.
- Zachęcanie uczniów do podejmowania inicjatyw na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Zadania szczegółowe podjęte w ramach projektu „Nasza Szkoła”

OBSZAR I

Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszanie dyspozycji między wsią a miastem).
ZADANIA:
1. „ Edukacja – drogą do sukcesu.”
(działania: warsztaty multimedialne, fizyczne, językowe, biologiczne, matematyczne i polonistyczne);
2. „ Bliżej historii i kultury.”
(działania: warsztaty historyczne, teatralne, dziennikarskie, wycieczka do Warszawy i Krakowa; Szkolny Klub Miłośników Regionu).

OBSZAR II

Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
ZADANIA:
3. „My i nasz świat.”
(działania: nauka pływania, taniec, skok wzwyż, integracyjna impreza sportowa, wyjazd na „Zieloną Szkołę”);
4. „Wszystko o sztuce.”
(działania: warsztaty muzyczno – plastyczne, kącik młodego artysty);
5. „Jestem obywatelem Europy.”
(działania: warsztaty językowe z udziałem obcokrajowców, festiwal piosenki obcojęzycznej, prezentacje sceniczne w j. angielskim i niemieckim).

OBSZAR III

Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.
ZADANIA:
6. „ Budowanie koalicji lokalnej.”
(działania: warsztaty dykcji i emisji głosu, warsztaty wokalno-teatralne).
7. „Noworoczny dar gimnazjalisty.”
(Integracyjna impreza środowiskowa, podsumowująca działania w ramach projektu „Nasza Szkoła”, występy, pokazy, prezentacje, wystawy).

 
BIP
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Misja Przyroda
Nasza Szkoła
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pajacyk
OSP Skołyszyn