INFORMACJA o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
04.01.2016 (poniedziałek)
05.01.2016r. (wtorek)
02.05.2016r. (poniedziałek)
27.05.2016r. (piątek)

W tych dniach uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, organizowanych przez szkołę. Zgłoszone potrzeby zapewnienia zajęć opiekuńczych na ustalone dni wolne następuje poprzez zgłoszenie w sekretariacie szkoły przez rodziców na 5 dni przed planowanym dniem wolnym.

 
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Nasza Szkoła
Misja Przyroda
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
BIP
OSP Skołyszyn
Jasielski Portal Informacyjny
Pajacyk