Wycieczka uczniów kl. 3b gimnazjum do Parku Rekreacji
i Edukacji Ekologicznej w Foluszu, 16.09.2015r.

W połowie września uczniowie klasy 3b gimnazjum udali się wraz z opiekunami na wycieczkę do Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu.

Położony on jest na brzegu Kłopotnicy i graniczy z Magurskim Parkiem Narodowym. Teren ten został urządzony z myślą o wypoczynku mieszkańców z okolicznych miejscowości i turystów przybywających z różnych zakątków kraju.

W parku wytyczono ścieżki spacerowe, nasadzono wiele roślin, wybudowano oczko wodne z mostkiem i ustawiono ławeczki a także miejsce do grillowania. Założono także nowoczesny plac zabaw z różnymi stanowiskami i boiskiem do piłki plażowej.

Na terenie parku wyznaczone zostały również ścieżki edukacji ekologicznej. Ustawiono tam tablice informacyjne mówiące o florze i faunie występującej na tym terenie.

Podczas wycieczki uczniowie zostali zapoznani ze szlakami turystycznymi , zasadami zachowania się w Magurskim Parku Narodowym, legendami związanymi z tym terenem a także z atrakcjami Parku Rekreacji. Mogli także poszerzyć swoją wiedzę na temat świata roślin i zwierząt tego ekosystemu.

Młodzież zapaliła także ognisko, przy którym upieczono różne smaczne rarytasy. Wspólny posiłek na świeżym powietrzu, miła atmosfera i wesołe rozmowy przyczyniły się do zacieśnienia więzi i integracji klasy.

Opiekę nad uczniami sprawowały Urszula Czerwińska i Agnieszka Hajduk.


 
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Nasza Szkoła
Misja Przyroda
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
BIP
OSP Skołyszyn
Jasielski Portal Informacyjny
Pajacyk