Po co uczniom biblioteka ?

Biblioteka szkolna jest częścią organizmu naszej szkoły, uczestniczącą w realizacji programu nauczania i wychowania – wspomaga szkołę w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

Podstawowym zadaniem naszej biblioteki jest dostarczanie uczniom i nauczycielom lektury oraz informacji w związku z nauką szkolną. Biblioteka obejmuje swą działalnością uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, udostępniając i zaspokajając ich indywidualne potrzeby, związane z realizacją obowiązku szkolnego.Z kart historii

Z najstarszej księgi inwentarzowej wynika, że coś w rodzaju biblioteki istniało od pierwszych chwil powstania szkoły podstawowej w Skołyszynie. Księga ta pochodzi z 1960 roku, a wpisano do niej 4 książki wydane jeszcze w okresie międzywojennym., tj. w 1934 roku. Książki te stały się zalążkiem przyszłego, powojennego już księgozbioru, zaś biblioteka skończyła obecnie 50 lat!

Początki biblioteki w okresie powojennym były bardzo skromne, a udostępnianiem księgozbioru zajmowali się nauczyciele zaledwie przez kilka wyznaczonych w tygodniu godzin. Brakowało również odpowiedniego wyposażenia – regały na książki zakupiono dopiero w 1981 roku.

Pierwsza bibliotekarka – pani Anna Gajda prowadziła bibliotekę do 1974 roku, zaś w latach 1974 – 1978 pracę w niej podjęła pani Zofia Stój. Od 1978 aż do 1981 roku w bibliotece pracowała pani Anna Pawluś (Wickowska).

Z chwilą utworzenia zbiorczych szkół gminnych dyrekcja szkoły zatrudniła etatowego nauczyciela – bibliotekarza w pełnym wymiarze godzin, tak więc od 1981 roku bibliotekę objęła pani Cecylia Goleń (Pawluś), która pracuje w niej nieprzerwanie już 30 lat

W wyniku reformy edukacji w 1999 roku utworzono w Skołyszynie gimnazjum oraz zatrudniono drugiego bibliotekarza – panią Agnieszkę Hajduk. Od tego momentu wypożyczaniem objęto zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak też i gimnazjum.


Oferta biblioteki

W naszej bibliotece, oprócz tradycyjnych form, uczniowie wykorzystują także nowoczesne materiały biblioteczne. Bibliotekarze podejmują różnorodne formy pracy z młodym czytelnikiem, zmierzając do wyrobienia w wychowankach kultury czytelniczej: udzielają wskazówek i są doświadczonymi doradcami w zdobywaniu przez uczniów poszukiwanych treści.

Oprócz zestawu lektur uczniowie znajdą tu różnorodne słowniki, encyklopedie, atlasy, literaturę piękną, beletrystykę młodzieżową, książki popularnonaukowe i wydawnictwa albumowe. W bibliotece istnieje wydzielony dział publikacji związanych z naszym regionem, który ciągle się powiększa.

Od 2007 roku uczniowie mają do dyspozycji 4 komputery podłączone do Internetu oraz drukarkę i skaner. Bibliotekarze udostępniają stanowiska komputerowe w celach edukacyjnych i dydaktycznych.

Biblioteka prowadziła w przeszłości i prowadzi obecnie różne atrakcyjne formy pracy z młodym czytelnikiem. Posiada odpowiedni klimat, sprzyjający pracy z książką. Użytkownicy naszej biblioteki mają także zapewniony wolny dostęp do półek . Każdy uczeń może tutaj wybrać takie formy pracy z książką, jakie odpowiadają jego zainteresowaniom i uzdolnieniom.

Bibliotekarze rejestrują aktywność czytelniczą uczniów, z której wynika, że w roku szkolnym 2009 / 2010 r. uczniowie odwiedzili naszą bibliotekę 1 284 razy.


Biblioteka w obiektywie


 
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Nasza Szkoła
Misja Przyroda
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
BIP
OSP Skołyszyn
Jasielski Portal Informacyjny
Pajacyk