Zadaniem świetlicy szkolnej jako wewnętrznej instytucji wychowawczej jest wspomaganie i uzupełnianie pracy szkoły w zakresie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom zarówno przed, jaki i po zajęciach lekcyjnych aż do momentu odebrania ich przez rodziców, opiekunów lub godziny odjazdu autobusu.

Świetlica czynna jest pięć dni w tygodniu w godzinach od 630 do 1600. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w świetlicy w bieżącym roku szkolnym prowadzą: p. W. Hasiak, p. L. Kraus. Wychowawcy sprawują również opiekę nad ponad 220 uczniami za szkoły podstawowej i gimnazjum w czasie spożywania obiadów w stołówce. Dodatkowo oprócz działalności świetlicowej doraźnie zastępują nieobecnych nauczycieli w prowadzeniu lekcji.

W trakcie roku organizowane są ciekawe zajęcia, zabawy i konkursy, m.in. na najbardziej aktywnego uczestnika zajęć, zabawy ruchowe i zajęcia o charakterze plastyczno –technicznym. Mając na uwadze estetykę pomieszczenia i aktywizację wychowanków dbamy o wystrój sali świetlicowej zgodnie z tematyką zajęć tygodniowych, świąt i pór roku. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych w świetlicy i na korytarzu szkoły. Dzieci chętnie wykonują dekorację, przystrajają świetlicę i pomagają w zmianie gazetek świetlicowych. Wychowawcy starają się stworzyć miłe i przytulne miejsce do odrabiania prac domowych, zabawy jak również wypoczynku i relaksu po skończonych zajęciach lekcyjnych. Wychowankowie mają możliwość gry w tenisa stołowego oraz bilard.

Uczestnicy zajęć świetlicowych mają zapewnioną fachowa pomoc w odrabianiu lekcji, doskonaleniu swoich umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, liczenia i pisania. Wychowawcy starają się nauczyć dzieci ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i grupowe wykonanie powierzonych zadań oraz wdrażać do utrzymania porządku w czasie zabaw i zajęć i zajęć dydaktyczno – wychowawczych.


Ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, wchodzących w skład tej placówki. Opiekę nad uczniami korzystającymi ze stołówki i spożywającymi posiłki sprawują wychowawcy świetlicy. Stołówka szkolna wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godzinach: 1130-1150 (I zmiana) i 1235-1255 (II zmiana). Wydawane obiady są jedno lub dwu daniowe. Częstym dodatkiem do obiadów są desery w postaci różnego rodzaju soków np. Kubuś, owoców lub słodyczy np. pączki, drożdżówki, pierniki itp.

W trakcie bieżącego roku szkolnego z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej finansowanych przez rodziców korzysta ok. 150 dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie finansuje obiady dla 71 uczniów obu szkół. Łącznie z obiadów korzysta na chwilę obecną 225 wychowanków. Średni dzienny koszt obiadu wynosi w bieżącym roku szkolnym 2,50zł.

 
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Nasza Szkoła
Misja Przyroda
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
BIP
OSP Skołyszyn
Jasielski Portal Informacyjny
Pajacyk