Sprawdzian szóstoklasistów

Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów odbył się 3 kwietnia. Przystąpiło do niego 23 uczniów klasy szóstej naszej szkoły.

Uczniowie mieli 60 minut na rozwiązanie zadań, które sprawdzały umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów zostaną ocenione przez niezależnych egzaminatorów. Szóstoklasiści otrzymają wyniki sprawdzianu nie później niż 22 czerwca. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. 
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Nasza Szkoła
Misja Przyroda
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
BIP
OSP Skołyszyn
Jasielski Portal Informacyjny
Pajacyk